söndag 1 januari 2017

Ohoj! Jag har inte skrivit p
å ett tag. Bytt till surfplatta som jag skriver på nu. Får se om detta funkar.

lördag 2 april 2016

Fredsspaning: NY FJÄRRSTYRD MINIUBÅT!

 En möjlig undervattensdrönare? Fjärrstyrd minubåt byggd för att jaga fientliga ubåtar på långa avstånd. Amerikanska försvarsdepartementet i Pentagon har sjösatt en miniubåt i Portland, Oregon på amerikanske västkusten, Miniubåten igår i projekt DARPA ( Defence Advanced Research Projects Agency). En marschfart på 27 knop utlovas. Provturer i sommar i Stilla Havet på västkusten.
  Minibåten är tänkt att spåra upp fientliga ubåtar på långa avstånd. Den obemannade ubåten kan vara långa tider under vattnet. Hur kontakten med land ser ut är inte offentligt. Det talas däremot om att obemannade ubåtar skall kunna ta sig runt jorden under kontrollerade former..
   Ubåten är en av krigets mest effektiva vapen. Kan vara vapenplattform för olika missiler. Kan dyka upp var som helst. Nästan omöjlig att spåra. Möjligen kan det nya obemannade miniubåten bli en effektiv spaningsubåt för att spåra fientliga inkräktare. 

torsdag 17 mars 2016

Båtspaning: KAN JAG LITA PÅ GAMLA FENKÖLAR?
 Bildtext; Överst fenkölar på äldre segelbåtar. Nederst skrotbåt med liten fenköl,

Fråga: Jag är på gång att köpa en fenkölad segelbåt från 80-talet.På min båtklubb talas den om segelbåtar vars kölar satt löst vid upptagningar. Den begagnade segelbåtsmarknaden vimlar idag av båtar till salu av för en bråkdel av nybåtar kostar.
Känns inte bra att segla en båt som tappat kölen. Hur skall en bra äldre fenkölad segelbåt se ut för att anses säker?
   "Seglartjej"

Svar: Känsliga fenkölar var ett hett debattämne på 70-talet då båtmarknaden översvämmades av mer eller mindre kölsäkra segelbåtar. De gick så långt att dåvarande statliga båtprovningen fick mörklägga en lista av dåliga båtar som gjorde vid en flygande besiktning av båtprovarna på en storbåtsmässa. Den "svarta listan" stals från sjöfartsverket, sades det. Fanns inte lagstöd för en publicering. På DN försökte jag publicera listan men fick nej av ansvarige utgivaren.
  Ytterst handlade debatten om fenkölar båtar skall tåla grundstötningar utan att skada kölen. En fenkölad båt som smäller på en grund utsätt för ett kraftigt moment i kölens förkant. Om inte kölen har förstärkningar som tar upp dessa hårda krafter så kan akterkant kölen tryckas upp genom laminatet och orsaka läckage.
Jag ägnade tid åt att kolla kölsvaga båtar. Vid upptagningar kunde jag se kölen tryckas in i i skrovet. I några fall gick det att handrucka kölarna.
  De seriösa båtbyggarna försökte snabbt lösa problemet och byggde in extra starka kölbultar och kölbalkar som fördelade krafterna vid en grundsmäll. 
  Av Nordisk Båtstandard från 1990 skall enligt kapitel F 15 angående infästning av barlastköl:

  • Förstyvningssystem, innermoduler etc skall vara så utformade att kölmuttrarna kan dras med momentnyckel. Bultaroch muttrar skall ha en effektiv låsning. Överplastning av skruvförbandet tillåts inte.
  • Kölbultar, muttrar och brickorn skall vara av korrosionsbeständigt material och tillfredsställande korrosionsskyddat. Materialet får ej kombineras så att galvanisk korrosion uppstår. Fogar och spalter skall utformas så att spaltkorrosion undvikes.
  • För att förhindra vatteninträngning skall ett lämpligt tätningsmedel användas mellan kölen och skrovets infästningssula samt kring bultar. muttrar och brickor.
  • För att kölinfästningen skall tåla kölens vikt och andra påkänningar vid en maximal krängning (90 grader) skall kölbultarnas diameter inte vara mindre än (formel)

Kolla om din båt har en blå skylt från dåvarande båtprovningen. Är båten så pass ny att den är CE-märkt enligt EU:s fritids båtdirektiv så bör kölen vara bra. Förre ägaren skall också tala om hon eller han varit på grund kraftigt. Du bör skriva ett avtal enligt de regler som gäller för båtköp mellan privatpersoner.
  Christer Bergström erfaren båtprovare jobbar numera med tillsyn av CE-märkningen på Transportstyrelsen. Han kan svara på frågor. 
  

onsdag 3 februari 2016

Båtspaning: HEJA BERNT LINDQUIST! BÅTAR FÖR FOLKET!

  • Värna båtklubbarnas möjlighet att existera på sina markområden så att kostnader att äga båt hålls nere för yngre hålls nere!
  Det säger Bernt Lindquist (bilden) båtbyggare och VD för Bavaria Yacht AB - en av båtbranschens stora leverantörer av segelbåtar. Känd för sin strävan av bygga mer plånboksvänliga segelbåtar. Tillhör de båtbyggare som klivit av båtmässor typ Allt för Sjön.
  I en intervju i senaste numret av tidningen Båtbranschen svarar han på frågor om hur han ser på båtsäsongen 2026.
  Företaget redovisade förra året en ökad omsättning på ca 40 procent i jämförelse med året innan. En stor del av förbättringen ligger i betydligt lägre mässkostnader - typ inga vintermässor i Sverige. Slutet var trögt 2015, Inget lyft i sikte.
  Bavaria satser på båtmässor typ Düsseldorf med sin nya så kallade 7-serie.En ny Divamodell kommer under året.
Fråga från Båtbranschen Vad bör båtbranschen främst fokusera på under 2016:
  • Om man det visste Lösa den eviga tvisten hur båtmässorna skall se ut för de olika segmenten i branschen. När det är löst kan branschens budskap bli tydligare och konsumenten lär sig var han skall hitta sin båt. 
  • Fortsätta  satsningen på att hitta nya båtmänniskor.

lördag 23 januari 2016

Båtspaning: CE-MÄRKNINGEN FÖR BÅTAR SKÄRPS!

   Väl tajmat skärps nu reglerna kring EU:s fritidsbåtdirektiv som ger tillverkare och säljare ökade skyldigheter. För Sveriges del öppnar största båtmässan Allt För Sjön i Stockholm i början av mars. Då får vi båttoktiga konsumenter se vad båtarna går för.
  CE-märket är det tydligaste tecknet på att båten håller vad den lovar. Alla aktörer i båtbranschen är skyldiga att se  att de båtar som säljs är CE-märkta. EU:s standard som uppgraderas vart femte år är det som skall gälla.
  Det betonar Christer Bergström på Transportstyrelsen som ansvarar för tillsynen av direktiver. Han har lång erfarenhet av båtprovning inte minst från "Blå Skylten" . Sjöfartsverkets fritidsbåtsprovning. Under ledning av legendariske chefen Göran Karlsson ruskade båtprovarna om båtbranschen rejält från 70-talet fram till Sveriges EU-inträde, "Nordisk båtstandard" kom då in i det nya fritidsbåtirektivet.
  CE-märkningen skall vara ett bevis på att tillverkaren har uppfyllt EU-kraven. Liten båt skall vara flytsäker. Motorbåtar ska vara brandskyddade. Några exempel. Nytt för i år är att fast räddningsstege gäller för att kunna ta sig ombord vid fall överbord. Tidigare räckte det med en lös stege.
  Toalettförbudet finns nu EU-direktivet. Båtar med vattentoalett skall ha fast tank eventuellt reningsanläggning. Avgaskravet för motorbåtar till nivå Kalifornien i USA som är strängare.
  Båthandlare som importerar icke CE-märkta båtar från länder utanför EU får inte göra den längre.

  •   - Tidigare har man kunnat kontrollera och CE-märka båtarna i efterhand, men det får man inte göra nu. Distributörer får inte hantera annat än produkter som är CE-märkta från början, säger Christer Bergström i tidningen Skärgårdens senaste nummer.

  Däremot kan privatpersoner köpa båt i länder utanför EU och sedan CE-märka dem hemmavid.
  Höga vitesbelopp väntar de som fuskar. En båt som kostar 100 000 kronor får ett lika stort vitesbelopp. Nästa prisklass 300 000 kronor får ett vitesbelopp på 200 000 kronor. Och så vidare upp till en halv miljon kronor.
  En privat CE-märkning måste utföras av tredje person och kan kosta mellan 50 000 kronor och 500 00 kronor, En motor kan kosta upp till en halv miljon kronor att certifiera.
  Branschorganisationen  Sweboats VD Mats Eriksson säger till Skärgården att han är nöjd med varnar för att lagen kan bli tandlös om inte marknadskontrollen från Transportstyrelsen tas på allvar och ges ökade resurser. Det blir också dyrt för tillverkare att uppgradera. Kan kosta 70 000 kronor och mer för stora båtar.


söndag 3 januari 2016

NSS-Spaning: NYTT VARV FÖR DET GAMLA?

Fråga: Har länge som gammal NSS:are funderat över det till synes låsta läget vid varvet? Där står nu över vintern ett antal segelbåtar uppställda förvånande många med masterna på. Med tanke på båtarnas storlek ser det ut som att det inte går att få in så många flera. NSS Varv och framtiden tycks också ligga i malpåse efter valet 2014. 
    Varför kan inte NSS sälja av hela varvet och ersätta det med ett nytt varv anpassat till tidens stränga miljökrav? Om frågan skötts rätt och sällskapet får ut ett antal miljoner så kan NSS seglare får ett toppmodernt varv utan att betala ett öre. 
  Har en sådan lösning diskuterats? Vet du nåt om detta som följt varvet genom åren.
  "NSS-sedan 80-talet"

Svar: Så mycket vet jag att en sådan lösning på den något infekterade varvsfrågan har diskuterats inom NSS. Jag sitter inte i någon position så att jag vet mera. Men som medlem sedan 1973 har jag försökt hänga med debatten. Varvsfrågan är tydligen låst efter att ett parti i Nynäshamn pensionärspartiet har bundit sig för att stoppa all utbyggnad på det aktuella området utanför vid Strandvägen. Vänsterpartiet har också högljutt lovat stoppa alla sådana försök.
  Vad nuvarande markägaren vill med området i nuläget vet jag inte. Det kan bli nya krav. Bygglagen är inget man förhandlar bort. I kommunens översiktsplan så när båtplatser för uppläggning utmärkta på andra områden än vid Fagerviken. Är detta en hint?
  Var skall i så fall det nya miljöanpassade NSS-varvet ligga? Har ingen aning. Absolut nära vattnet för sjösättning och upptagning. Viktigast för mig att den nuvarande verksamheten med båtplatser och aktiviteter vid NSS Klubbhus typ regattor mm är kvar och utvecklas. Mark måste också finnas kvar för uppställning av tävlande båtar med mera. Idag är det enligt uppgift minst tre års kö för en eventuell uppläggningsplats på varvsområdet.
   Jag är 75 år och tillhör den grupp NSS:are som inte har någon båt längre men som gärna vill vara med i sällskapet. För detta skall jag betala 750 kronor i årsavgift.
  Om det skulle komma till någon typ av uppgörelse hoppas jag att den bit av stranden som leder ut ur Fagerviken men idag är bebyggd med hus, ponton och ett fult staket tas med så att stranden blir fri.
Ser med spänning fram emot hur denna fråga löses - för löst är den inte. 
   

söndag 27 december 2015

Båtspaning: HAR ALLT FÖR SJÖN NÅN FRAMTID?
Fråga: Kollade på sociala media att Stockholms stora båtmässa Allt för Sjön gör reklam för sig redan nu. Mässan öppnar först i mars. Av media framgår också att antalet segelbåtar av större modell har minskat. Nu är det båtmässa i sjön som gäller.
  Det är ganska dyrt för oss som barnfamilj att besöka Älvsjömässan. De båtar vi är intresserade av typ mindre dagtursbåtar hittar vi flera intressanta objekt om på nätet och kan göra ganska bra jämförelser, Att googla har blivit vårt nya insteget till båtvärlden. Det finns en bra båtmässa på Internet!
    Har båtmässan någon framtid i det nya informationssamhället?
"Mässfall ?"

Svar:  Så länge det säljs nöjesbåtar i Sverige så lär Allt för Sjön leva inte minst som en mötesplats för båtfolk olika kategorier. Alla besökare köper ju inte båt, men om de i båtköpartankar så erbjuds möjligheten att jämföra båttyper med varandra. Det finns även möjlighet att göra bra båtaffärer till "mässpris". Båtmässan är ett köptempel inget snack om det. Ordet "utställning" är lite vilseledande.
   Att vissa av de stora segelbåtar valt bort Allt för Sjön beror sannolikt att det är för dyrt att ställa ut. I debatten skymtar också orsaken vara att kunna leverera båtar kommande säsong, båtar som ibland enligt båtpressen har  "ett motiverat högt pris", vilket kan innebära flera miljoner kronor? Vem avgör det?
   Båtbranschen befinner sig sedan länge i ett Limbo någonstans mellan himmel och helvete. Kostymen är för stor - men vem måste lämna båten. Parallellt med en minskad efterfrågan minskar båtfackpressen sina upplagor vilket innebär att annonsintäkterna minskar. Denna bild förstärks av Internet och sajter som tex Blocket som livligt frekventeras av sjösugna båtköpare. 
   Båtköp som en investering i en värdesäkring gäller inte längre. Tvärtom slumpas förstklassiga och välskötta båtar från 80-90 talet bort. Ett nyköpt av en dyr segelbåt innebär ingen värdesäkring jämfört med till exempel ett hus som räknas som fast egendom.
   Tidigare ränteavdrag som båtköparen kunde tillgodoräkna sig under 70-80 talen i kombination med en inflation på upp till 10 procent som åt upp kapitalskulden. Samtidigt steg värdet på exempel hus egna huset och det gick bildlikt talat att får inte en segelbåt mellan bjälklaget och skorstenen. Den tiden är förbi
     Bankräntan och inflationen är fortfarande låg i en ekonomi där krav på ökad amortering ställs från flera aktörer.
   Det är mot denna bakgrund som Nordens största båtmässa Allt för Sjön har att agera emot. I slutänden handlar de svagt positiva tongångarna från båtbranschen om trovärdighet om båtmässan skall överleva som den marina köptempel den är.
  Jag har besökt samtliga Allt För Sjön sedan 1966. Utom förra året för då var jag sjuk. Har inte bestämt mig om jag skall besöka nästa års mässa?