måndag 17 oktober 2011

30 år sedan "Whiskey On The Rocks!"


Snart är det 30 år sedan den kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten U137 grundstötte i Gåsefjärden utanför Karlskrona och Sverige blev plötsligt medelpunkten i dåtidens mediabrus. Uttrycket "budgetubåt" liksom den svenska drömmen om en kärnvapenfri zon i Norden gick upp i rök.
En tid efter U137:s grundstötning den 27 oktober 1981 besökte jag ubåtsgrynnan vid Torumskär som låg mitt i en militär enslinje vid en minstation. I krigstid skulle marinens robotbåtar efter avslutat uppdrag söka skydd i fjärden och navigera in på enslinjen som nattetid kunde förses med lyktor. Att gå in nattetid med bildförstärkare var också möjligt.
Allt talade för att U137 missat frimärket på Flaggskär om styrbord som gav signal om babordssgir och i stället brakat upp på grynnan.
Under de tio dagar hösten 1981 som skakade Sverige hotade ryssarna med att frita ubåten men tvekade sedan den svenska försvarsmaktem visat tänderna. Den svenska Överheten fick en diplomatisk uppgörelse med förhör av besättningen innan ubåten drog loss och bogserades ut på havet.Visste då den ryska besättningen var den befann sig? Var det felnavigering eller uppsåtligt inträngande? Christiansö den lilla fiskdoftande klippön utanför danska ön Bornholm nämndes som tänkbar grundstötningsplats. Det ryska befälet prasslade med en detaljerat svenskt skärgårdskort som sedan gåtfullt försvann. Någon sjöförklaring med förhör under ed typ den som görs med civila fartyg gjordes aldrig så bevisfrågan blev aldrig prövad.I den efterföljande debatten så avlöste den ena fantasifulla teorin den andra om U137:an. Fyllegrej, instrumentfel vad några.
Ubåtslarmen fortsatte att gäcka marinen under resten av 1980-talet. Ett år efter grundstötningen så kom nästa ubåtslarm i Horsfjärden (oktober 1982) då marinen genomförde sin största vapeninsats sedan andra världskriget nära Musköbasen i Stockholms södra skärgård. Ingen ubåt tvingades upp men Sovjetunionen utpekades i 1983 års ubåtskommission som den kränkande makten. Miniubåtar kom första gången upp i rapporteringen om tänkbara undervattensfarkoster.Det kalla kriget är slut. Sovjetunionen är upplöst och det svenska invasionsförsvaret skrotat och ersatt med ett insatsförsvar. "Lumpen" liktydigt med den allmänna värnplikten likaså. Ubåtsfrågan lever dock vidare hos de troende och betvivlas av de icke troende. Var det illrar? kom en fråga härom dagen.Nu 30 år senare så ploppar ubåtsfrågan upp då och då. Senast i år 2011 som ett av inslagen i SvD-journalisten Mikael Holmströms läsvärda bok "Den dolda alliansen - Sveriges hemliga NATO-förbindelser."
Värda böcker att läsa om 1980-talets ubåtskris:


  • I KAMP MOT ÖVERHETEN Hans Von Hofsten med förord av Jan Guillou Förlag T. Fischer & Co 1993.

  • UNDER DEN FRIDULLA YTAN . Emil Svensson MLF 2005


  • SANNINGEN OM UBÅTSFRÅGAN Ett försök till analys Bengt Gustafsson Santérus Förlag 2010


  • DEN DOLDA ALLIANSEN SVERIGES HEMLIGA NATO-FÖRBINDELSER Mikael Holmström. Antlantis 2011.

  • SOVIET SUBMARINE OPERATIONS IN SWEDISH WATERS 1980-1986 Milton Leitenberg. The Washington Papers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar